ประกาศ

ทางเว็บไซต์มีการเปลี่ยนชื่อโดเมนจาก www.pomphetnews.com

มาเป็น www.เหยี่ยวดํานิวส์.com

ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ที่

www.เหยี่ยวดํานิวส์.com